U utorak 19. marta  2019. godine  održane su radionice za učenike 7. i 8.  razreda osnovnih škola u Gložanu, Kulpinu i Magliću na temu „Ukradena bezbednost  – digitalno nasilje”. Edukaciju je realizovala Fondacija Tijana Jurić iz Subotice.

Ovim radionicama je zaokružena akcija rada sa učenicima osnovnih škola i gimnazije u opštini Bački Petrovac, kao i sa roditeljima, stručnom javnošću i svim licima koji se na posredan ili neposredan način staraju o našoj deci. Centar za socijalni rad će uspostavljenu saradnju sa fondacijom nastaviti u narednom periodu kroz obradu  tema koje su značajne za prepoznavanje nebezbednih situacija sa kojima se deca i mladi u svom odrastanju susreću i kroz učenje načina da se rizik izbegne ili smanji. Zahvaljujemo se  svim učesnicima ove aktivnosti.