Na poziv Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, dana 12.12.2019. godine u Hotelu „Šeraton“ u Novom Sadu, centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je predstavio svoje aktivnosti i rad na konferenciji „Predstavlјanje dobre prakse: informisanje građana/građanki o pravima i uslugama u sistemu socijalne zaštite“

Osim centra iz Bačkog Petrovca svoje aktivnosti su prezentovali centri opština, Stara Pazova, Vršac, Novi Sad i Apatin. Direktorka centra, Bilјana Drakulić,  u svojoj prezentaciji  je posebno naglasila važnost komunikacije kao sveobuhvatnog i stalnog procesa kojim se ustanove socijalne zaštite otvaraju prema drugim institucijma, službama i pojedincima. Posebno je istakla da direktni kontakt sa građanima u procesu informisanosti je oblik komunikacije koji centar često koristi u svom radu, značaj lokalnih medija u informisanju kao i korišćenje novih informacionih tehnologija. /internert, sajt i sl/.  Na konferenciji je zakllјučeno da zadatak  centara za socijalni rad jeste da u narednom periodu i dalјe aktivno i u kontinuitetu  informiše građane/građanke  lokalne zajednice  o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite putem različitih oblika i načina prenosa poruka i informacija.