Imate pitanja/ izazove ili nedoumice na partnerskom, bračnom, roditeljskom, porodičnom i ličnom planu?!

Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“ u Bačkom Petrovcu je mesto za Vas, Vašeg partnera/ku, porodicu gde Vam nudimo besplatnu stručnu pomoć i podršku i ove godine. Zakazivanje termina se vrši na telefon 780-057 ili ličnim dolaskom u Centar za socijalni rad B. Petrovac. Rad stručnjaka je organizovan radnim danima u periodu od 15:00 do 18:00 časova.

Kao novinu u našem Savetovalištu Vam predstavljamo pomoć i podršku defektologa.

Kada je vreme da se javite defektologu…

  • Kada je dete rođeno sa riziko faktorom,
  • Kada kod deteta kasni govorno- jezički razvoj,
  • Kada kod deteta kasni socio- emocionalni razvoj, (npr. dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period,…),
  • Kada dete ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom,
  • Kada dete ima problem sa čitanjem i/ili pisanjem,
  • Kada dete ima problem sa učenjem,
  • Kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja.